3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104
3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104

$130,000

3921 N 51st Street, Kansas City, KS, 66104

UNDER CONTRACT