2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101

$75,000

2310 N Sherman Street, Kansas City, KS, 66101

5
Courtesy of: Keys Realty Group Inc