2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101
2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101

$14,000

2715 Sherman Street, Kansas City, KS, 66101

ACTIVE